Product

PJS Technology Co.,Ltd. นำเข้าและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ อาทิเช่น ปั๊ม วาล์ว กลุ่มเครื่องมือวัดคุม ฟิลเตอร์ โอริงเกรดพเศษ เป็นต้น โดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการสั่งผลิตตามลำดับคำสั่งซื้อ (made to order)  ดังนั้นจึงมีระยะเวลาในการสั่งซื้อค่อนข้างยาวนาน เพราะฉะนั้น การวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าโดยอ้างอิงจากแผนการซ่อมบำรุงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งซื้อแบบเร่งด่วน (emergency order) ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

Visitors: 31,008